INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

VÄLKOMMEN TILL TIERRAS HEMSIDA!

A. TIERRAS HEMSIDA
I denna integritetspolicy önskar vi informera dig om de personuppgifter vi behandlar när du besöker vår hemsida.

I. PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, e-mailadress samt användarbeteende.

II. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Den personuppgiftsansvarige enligt definitionen i art. 4(7) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (“GDPR“) är det svenska företaget Fenix Outdoor E-Com AB, Brogatan 141, 894 35 Själevad, Sverige, nedan kallat ”Fenix Outdoor”, ”vi” eller ”oss”. Det enklaste sättet att nå oss är att skicka ett e-postmeddelande till ecom@fenixoutdoor.se.

III. DATASKYDDSOMBUD
Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på privacy.ecom@fenixoutdoor.se. Du kan kontakta dataskyddsombudet om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du behöver hjälp med att utöva dina rättigheter gentemot oss. Dataskyddsombudet har tystnadsplikt.

IV. SÄKERHET
Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss, använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsares rad. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

B. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Nedan beskrivs hur vi behandlar dina uppgifter i olika sammanhang.

I. BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS
1. Tillträde till webbplatsen
Om du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt aktivt överför information till oss, samlar vi in de uppgifter som din webbläsare överför till vår server (så kallade serverloggfiler).

Detta omfattar webbläsartyp och webbläsarversion, använt operativsystem, den besökta webbplatsen, den tidigare besökta webbplatsen (s.k. Referrer URL), värdnamnet på den dator som använder den, datum och tid för serverförfrågan, http-statuskod och IP-adress.

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor och överförs eller används inte på något annat sätt än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns specifika indikationer på olaglig användning.

Syftet med behandlingen: Uppgifterna är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter när du går in på denna webbplats grundar sig på vårt berättigade intresse (art. 6 (1), men. 1 (f) GDPR). Utan behandlingen av personuppgifter är det tekniskt omöjligt att tillhandahålla, driva och säkra webbplatsen. Att säkra webbplatsen tjänar också dina intressen.

Överföring till tredje part:

Optimizely Inc. (Hosting)
Vår webbplats har Optimizely Inc (tidigare EPiServer AB), Torsgatan 11, 103 86 Stockholm, Sverige (”Optimizely”) som värd. Optimizely är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Detta tjänar vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR att inte behöva underhålla en server i våra lokaler på egen hand. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker uteslutande på servrar inom Europeiska Unionen.

Cloudflare (Content Delivery Network)
Vi använder också Content Delivery Network ("CDN") av Cloudflare, Inc., 701 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare"). Ett CDN är ett nätverk av servrar som är fördelade över hela världen och som kan leverera optimerat innehåll till webbplatsens användare. För detta ändamål kan Cloudflare behandla personuppgifter i serverloggfiler. Cloudflare är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Behandlingen sker i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR på grundval av vårt legitima intresse av att tillhandahålla vår webbplats på ett säkert och effektivt sätt samt att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessutom ligger det i vårt legitima intresse att inte driva ett CDN på egen hand.

Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cloudflare. Cloudflare har infört åtgärder för efterlevnad av internationella dataöverföringar. Dessa gäller för all global verksamhet där Cloudflare behandlar personuppgifter för individer i EU. Dessa åtgärder är baserade på EU:s standardavtalsklausuler ("SCC"). För mer information, se Cloudflares integritetspolicy på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Lagringstid: Dina uppgifter sparas i 14 dagar från det att du besöker vår webbplats. Därefter raderas de lagrade uppgifterna, såvida vi inte har en berättigad misstanke om olaglig användning på grundval av konkreta bevis och ytterligare granskning och behandling av informationen är nödvändig av denna anledning.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter är det dock inte möjligt för dig att få tillgång till vår webbplats.

2. Cookies och liknande teknologier

a) Teknologier vi använder
På vår webbplats använder vi cookies och liknande tekniker, t.ex. spårningspixel. Dessa tekniker möjliggör olika funktioner och spårbarhet för besökare på vår webbplats.

Cookies
Cookies är små textfiler som lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din slutenhet. Vi kan använda cookies för att unikt identifiera din webbläsare. I identifieringssyfte kan cookies innehålla viss information, t.ex. ett enhets-ID, din IP-adress, ett annons-ID och information om webbläsarhistorik. Den erhållna informationen kan också kombineras med andra personuppgifter om dig.

När du besöker vår webbplats kan även cookies från tredjepartsföretag (tredjepartscookies) lagras. Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från respektive tredjepartsföretag.

Cookies har ett antal olika funktioner. Tekniskt nödvändiga cookies hjälper oss att göra vår webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen. Vår webbplats kan inte fungera och visas korrekt utan dessa cookies.

Preferenscookies samlar in och lagrar information om dina inställningar och preferenser på vår webbplats, t.ex. vilket språk du föredrar eller i vilken region du befinner dig. Statistikcookies samlar in information om hur du interagerar med vår webbplats. Dessa uppgifter hjälper oss att bättre förstå ditt användarbeteende och optimera vår webbplats. Marknadsföringscookies lagrar information om webbplatser som du besöker. Uppgifterna som samlas in på detta sätt används för att visa reklam som är skräddarsydd för dig och dina intressen.

Spårningspixlar (web beacons)
Vår webbplats och alla HTML-e-postmeddelanden som vi skickar till dig kan också innehålla så kallade spårningspixlar. Dessa är små, ofta genomskinliga bildfiler som registrerar hur du interagerar med webbplatsen eller e-postmeddelandet. Dessa uppgifter hjälper oss särskilt vid den statistiska utvärderingen av vår marknadsföring online.

Syftet med behandlingen: När vi använder nödvändiga cookies behandlar vi dina personuppgifter för att ge dig vissa funktioner på vår webbplats.
När vi använder andra cookies eller tekniker behandlar vi dina uppgifter för att analysera ditt användarbeteende, för att skräddarsy utbudet på vår webbplats för dig och för att visa reklam som är av intresse för dig - även på andra webbplatser/plattformar.

Du kan hitta mer information om de respektive syftena med de cookies som vi använder här.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av nödvändiga cookies på denna webbplats baseras på vårt legitima intresse (art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR) och för att uppfylla vårt avtal med dig. Utan behandlingen av personuppgifter kan vi inte tillhandahålla vissa funktioner på vår webbplats utan tekniska fel. Dessutom har du möjlighet att förhindra behandlingen av dina personuppgifter i samband med cookies genom dina webbläsarinställningar.

Behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av andra cookies och tekniker sker endast med ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att komma åt cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: I de fall då vi överför dina personuppgifter till tredje part informerar vi dig separat i denna integritetspolicy.

Lagringsperiod: Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök på vår webbplats. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du själv raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare. Du hittar mer information om lagringsperioden för de cookies och liknande tekniker som vi använder i cookie-bannern.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Utan dina personuppgifter kan det dock hända att du inte har tillgång till alla funktioner på vår webbplats.

b) Samtyckeshantering
Webbläsarinställningar
Du kan vanligtvis konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när cookies sätts och så att den tillåter cookies endast i enskilda fall. Dessutom kan du vägra att acceptera cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Observera att funktionaliteten på vår webbplats kan begränsas om du avaktiverar cookies.
De flesta webbläsare erbjuder också en funktion för att inte spåra (do-not-track). När denna funktion är aktiverad talar webbläsaren om för annonsnätverk, webbplatser och applikationer att du inte vill bli spårad för beteendebaserad reklam och liknande ändamål.

Dessutom kan du förhindra att skript laddas som standard. "NoScript" gör att JavaScripts, Java och andra plug-ins endast kan köras på betrodda domäner som du väljer. För information och instruktioner om hur du redigerar denna funktion, kontakta din webbläsarleverantör.


3. Tjänster vi använder
Vår webbplats använder följande tjänster:

a) Google Tag Manager
På vår webbplats använder vi Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) ("Google"). Google Tag Manager tillhandahåller en lösning som gör det möjligt för oss att hantera och kontrollera cookies, konverteringspixlar eller spårningskoder från Google eller andra leverantörer via ett webbgränssnitt. Google Tag Manager i sig profilerar inte våra webbplatsbesökare och ställer inte in cookies i din webbläsare.

Google erhåller dock din IP-adress och skapar ett digitalt fingeravtryck (så kallat webbläsarfingeravtryck) när Google Tag Manager körs. Du hittar mer information om databehandlingen av de tjänster som integreras av Google Tag Manager i andra delar av denna integritetspolicy.

Du hittar Googles integritetspolicy här: https://policies.google.com/privacy.
Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att driva Google Tag Manager och underlätta hanteringen av de tjänster som vi använder.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Tag Manager bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookiebannern igen.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

b) Google Analytics
På vår webbplats använder vi Google Analytics för att analysera hur våra webbplatsbesökare interagerar med vår webbplats. För detta ändamål använder Google Analytics cookies och överför din IP-adress från din webbläsare. Vi använder dock tillägget IP-anonymisering, vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google, vilket eliminerar alla personliga referenser. IP-adressen kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.

Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att förse oss med andra tjänster i samband med webbplats- och internetanvändning. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vårt onlineutbud.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Analytics och utvärdering av ditt beteende på webbplatsen bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen. Du kan också återkalla genom att klicka på länken "Opt-Out of Google Tracking" i sidfoten på vår webbplats.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA. Eftersom vi använder IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google överför endast i undantagsfall den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortar den där.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

c) Google Ads
Vi använder annonseringsprogrammet Google Ads. Det gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökning eller på webbplatser från tredje part när du anger vissa sökord i Googles sökning (så kallad sökordsinriktning (keyword targeting)). Dessutom kan du få annonser som baseras på dina användardata som finns tillgängliga hos Google, till exempel plats eller intressen (så kallad målgruppsinriktning (target group targeting)). Vi kan också utvärdera de uppgifter som Google samlar in i detta sammanhang för att fastställa vilka söktermer som ledde till att våra annonser presenterades och hur många av våra annonser som klickades på.

Google Ads använder cookies och överför din IP-adress från din webbläsare. Vi använder dock tillägget för IP-anonymisering, vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google, vilket eliminerar alla personliga referenser.

Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att placera intressebaserade annonser. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy vårt annonseringserbjudande efter dina intressen och behov.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Ads och visning av intressebaserad annonsering bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA. Eftersom vi använder IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google överför endast i undantagsfall den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortar den där.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

d) Google Conversion Tracking
Vi använder så kallad konverteringsspårning som en del av våra annonseringsåtgärder med Google Ads. Detta gör det möjligt för oss att spåra vad som händer efter ett klick på våra Google-annonser, till exempel om ett köp av den annonserade produkten eller andra produkter på vår webbplats har gjorts. När du klickar på en av våra Google-annonser lagrar Google en cookie för konverteringsspårning på din slutenhet. När du därefter genomför en åtgärd på vår webbplats känner Google igen kakan och sparar din åtgärd som en så kallad konvertering. Konverteringsuppgifterna skickas till Google Ads och vi får en rapport från Google med statistiska analyser. Därmed får vi reda på det totala antalet användare som klickat på vår annons och vilka annonseringsåtgärder som varit framgångsrika.

Förutom uppgifterna om användarbeteende får Google din IP-adress. Vi använder dock tillägget för IP-anonymisering, vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google, vilket eliminerar en personlig referens.

Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att skapa konverteringsstatistik. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt annonseringserbjudande till dina intressen och behov.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Conversion Tracking bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA. Eftersom vi använder IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google överför endast i undantagsfall den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortar den där.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

e) Google Remarketing
Vi använder också remarketingfunktionen i Google Ads. Detta gör det möjligt för oss att visa dig annonser som är anpassade till dina intressen på webbplatser i Googles annonsnätverk (t.ex. i Google Search, i de så kallade Google Ads, på YouTube eller på andra webbplatser från tredje part) efter att du har besökt vår webbplats. För detta ändamål analyserar Google dina interaktioner på vår webbplats och lagrar en cookie på din slutenhet, som sedan kan användas för att känna igen dig på andra webbplatser. Google erhåller din IP-adress genom detta. Vi använder dock IP anonymiseringstillägget, vilket innebär att din IP-adress förkortas av Google, vilket eliminerar en personlig referens.

Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att placera intressebaserade annonser. Detta gör det möjligt för oss att skräddarsy vårt annonseringserbjudande efter dina intressen och behov.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Remarketing bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA. Eftersom vi använder IP-anonymisering kommer din IP-adress att förkortas av Google i förväg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google överför endast i undantagsfall den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortar den där.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

f) Google Display & Video 360
På vår webbplats använder vi Google Display & Video 360 (nedan kallat Google DV360). Detta gör det möjligt för oss att analysera ditt beteende på vår webbplats och visa annonser som är anpassade till dina intressen på andra webbplatser i Googles annonsnätverk. Dessutom kan vi spåra om du genomför en åtgärd på vår webbplats efter att ha klickat på en annons (så kallad konvertering). För detta ändamål lagrar Google en cookie på din slutenhet. Uppgifterna tilldelas av Google via ett så kallat cookie-ID.

Syftet med behandlingen: Google behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att visa intressebaserade annonser och för att skapa konverteringsstatistik åt oss. Detta gör det möjligt för oss att anpassa vårt annonseringserbjudande till dina intressen och behov.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Google Remarketing bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Google är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i USA.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Google av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Google att följa den europeiska dataskyddsnivån, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

g) Hotjar
På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Hotjar Ltd, Dragonara business center, 5th floor, Dragonara road, Paceville St Julians, STJ 3141, Malta ("Hotjar"). Med hjälp av Hotjar får vi en bättre förståelse för din användarupplevelse på vår webbplats, t.ex. hur mycket tid du spenderar på vilka sidor, vilka länkar du klickar på, vilken produkt du tittar på osv. Detta hjälper oss att anpassa vårt erbjudande efter dina intressen och behov.

Områden på webbplatserna där personuppgifter om dig eller tredje part visas döljs automatiskt av Hotjar och kan därför inte spåras vid något tillfälle. Hotjar arbetar med cookies och annan teknik för att samla in uppgifter om våra användares beteende och om deras enheter, särskilt enhetens IP-adress (samlas in och lagras endast i anonymiserad form under din användning av webbplatsen), skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), information om den webbläsare som används, plats (endast land) och föredraget språk för att visa vår webbplats. Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil.

Syftet med behandlingen: Hotjar behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att analysera ditt beteende på vår webbplats. Detta hjälper oss att bättre förstå dina behov och optimera våra erbjudanden och din upplevelse på vår webbplats.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för användning av Hotjar och analysen av ditt beteende på webbplatsen bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Hotjar är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

h) Meta Pixel
På vår webbplats använder vi tjänsten Meta Pixel från Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Meta"). Detta gör det möjligt för oss att spåra ditt användarbeteende på vår webbplats och att bestämma dig som målgrupp för visning av annonser på Metas sociala nätverk (t.ex. Facebook eller Instagram). På så sätt kan vi se till att de annonser vi visar endast visas för Meta-användare som också är intresserade av vårt onlineutbud eller som har vissa egenskaper, t.ex. ett intresse för vissa ämnen (s.k. Custom Audiences). Meta använder både pixlar och cookies.

Förutom ditt användarbeteende på vår webbplats får Meta tillgång till framför allt din IP-adress, information om den webbläsare som används, plats, begärd webbplats, den tidigare besökta webbplatsen (så kallad referrer URL) samt pixel-ID. De uppgifter som Meta samlar in är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser om din identitet. Meta kan dock koppla dina uppgifter till din Facebook-användarprofil och använda dem för sina egna reklamsyften.

Du hittar Metas integritetspolicy här: https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=0-WhatIsThePrivacy.

Syftet med behandlingen: Meta behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att analysera ditt användarbeteende på vår webbplats. Detta hjälper oss att endast visa reklam som är relevant för dig. Dessutom kan vi utvärdera effektiviteten av våra annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål för att ytterligare optimera framtida annonseringsåtgärder.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för användningen av Meta Pixel och analysen av ditt beteende på webbplatsen samt visning av intressebaserad reklam bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: Meta är mottagare av dina personuppgifter. Meta agerar delvis som personuppgiftsbiträde för oss och delvis som gemensamt personuppgiftsansvarig med oss (se artikel 26 i GDPR). Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i EU och USA.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Meta av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Meta att följa den europeiska nivån på dataskyddet, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

i) Pinterest Tag
På vår webbplats använder vi konverteringsspårningstekniken (conversion tracking technology) Pinterest Tag från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (moderbolag: Pinterest, Inc, 651 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA) ("Pinterest"). Pinterest Tag gör det möjligt för oss att visa dig relevant reklam på Pinterest efter ditt besök på vår webbplats. Pinterest inkluderar en så kallad konverteringsspårningspixel på vår webbplats, som informerar Pinterest om att du har besökt vår webbplats och vilka delar av vårt erbjudande du var intresserad av.

Utöver ditt användarbeteende får Pinterest tillgång till din IP-adress, det använda operativsystemet och enhetsinformation och kan kombinera sådan information med annan information som Pinterest har samlat in via andra webbplatser och/eller i samband med användningen av det sociala nätverket Pinterest, och på så sätt skapa pseudonymiserade användningsprofiler.

Syftet med behandlingen: Pinterest behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att generera statistik om ditt användarbeteende på vår webbplats efter omdirigering från en Pinterest-pin och därmed optimera vårt erbjudande.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för användning av Pinterest Tag bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att återigen gå in på cookie-bannern.

Överföring till tredje part: Pinterest är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i EU och USA .

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Pinterest av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Pinterest att följa den europeiska nivån för dataskydd, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

j) TikTok Pixel
På vår webbplats använder vi konverteringsspårningstekniken TikTok Pixel från TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (moderbolag: Beijing Douyin Information Service Co Ltd, Room 10A, Building 2 A, 48 Zhichun Rd, Haidian Dist, Beijing, 100098 Kina) ("TikTok"). För det första gör detta det möjligt för oss att visa dig relevant reklam på TikTok efter att du har besökt vår webbplats. Med hjälp av cookies får TikTok information om att du har besökt vår webbplats och vilka delar av vårt erbjudande du var intresserad av.

Förutom ditt användarbeteende får TikTok tillgång till din IP-adress, det använda operativsystemet och information om enheten. Dessutom kan vi spåra om du genomför en åtgärd på vår webbplats efter att ha klickat på en annons (så kallad konvertering) och därmed mäta hur effektiva våra annonser är. De uppgifter som TikTok samlar in är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser om din identitet. Dina uppgifter kan dock av TikTok associeras med din TikTok-användarprofil och annan information som TikTok samlar in via andra webbplatser eller i samband med användningen av det sociala nätverket TikTok och som används för egna annonseringsändamål.

Syftet med behandlingen: TikTok behandlar dina personuppgifter för vår räkning för att visa relevanta annonser för dig och för att generera statistik om ditt användarbeteende på vår webbplats efter att du har omdirigerats från en TikTok-annons. Detta gör det möjligt för oss att mäta effektiviteten av våra annonser och att ständigt optimera våra erbjudanden.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av personuppgifter för användning av TikTok Pixel bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att gå in på cookie-bannern igen.

Överföring till tredje part: TikTok är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker på servrar i Storbritannien. För dataöverföringar till Storbritannien finns ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 45 i GDPR.

Observera att TikTok kan dela dina uppgifter med andra enheter i TikTok-koncernen och överföra dem till andra tredjeländer utanför EU. Du kan hitta mer information om detta i TikToks integritetspolicy.

Lagringsperiod: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter.

k) Consent Manager
Vi har integrerat samtyckeshanteringsverktyget ”samtyckeshanteraren” (www.consentmanager.net) från consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sverige, mail@consentmanager.net) på vår webbplats för att inhämta samtycke för databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av ”samtyckeshanteraren” kan du lämna samtycke för särskilda funktioner på vår webbplats, till exempel för att integrera externa element, integrera streaminginnehåll, statistiska analyser, mätning och personlig reklam. Med hjälp av ”samtyckeshanteraren” kan du acceptera eller vägra samtycke för enskilda ändamål eller individuella funktioner. Inställningarna du gjort kan även ändras i efterhand. Syftet med att integrera ”samtyckeshanteraren” är att låta användare av vår webbplats fatta beslut om ovan nämnda frågor och, som en del av den vidare användningen av vår webbplats, att erbjuda alternativet att ändra inställningar som redan har gjorts. Genom att använda ”samtyckeshanteraren” behandlas personuppgifter och information från använda slutenheter, som IP-adress, av samtyckeshanteraren. De uppgifter som behandlas kan därutöver komma att lagras på din enhet.

Den rättsliga grunden för behandling är artikel 6, stycke 1 S. 1c) i samband med artikel 6, stycke 3, mening 1a) i samband med artikel 7, stycke 1 GDPR och, i alternativet f). Genom att behandla uppgifterna hjälper samtyckeshanteraren oss (enligt GDPR är detta den ansvariga parten) att fullgöra våra rättsliga skyldigheter (exempelvis skyldigheten att tillhandahålla bevis). Våra berättigade intressen av behandlingen ligger i lagringen av användarinställningar och preferenser med avseende på användningen av cookies och andra funktioner. ”Samtyckeshanteraren” lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva. Två (2) år efter att användarinställningar har gjorts kommer samtycke återigen att inhämtas. Användarinställningarna som då gjorts sparas då igen för den perioden. Du kan invända mot behandlingen. Du har rätt att invända med skäl som hänför sig till din särskilda situation. Skicka ett mejl till mail@consentmanager.net om du vill invända.

4. Social Media

Vår webbplats innehåller länkar till de sociala medierna Facebook och Instagram som både tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, samt LinkedIn som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("Leverantörer"). Du kan känna igen Leverantörerna genom deras logotyp i sidfoten på vår webbplats. Du har möjlighet att klicka på logotypen för att omdirigeras direkt till vår officiella företagssida på respektive socialt nätverk.

För att öka skyddet av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats är dessa logotyper inte obegränsade plugins, utan integreras endast i webbplatsen med hjälp av en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att när du går in på vår webbplats upprättas ännu ingen förbindelse med leverantörernas servrar. När du klickar på logotypen kommer du att omdirigeras till leverantörens webbplats där du kan interagera med vår officiella företagssida (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).

Vi har ingen kontroll över omfattningen av de uppgifter som leverantörerna behandlar när du har klickat på denna länk och informerar dig därför enligt vårt kunskapsläge: Genom länken får leverantörerna information om att du har besökt motsvarande webbplats från vår webbplats. Vi har ingen kontroll över de insamlade uppgifterna och databehandlingarna hos de ovan nämnda leverantörerna, och vi känner inte heller till den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen eller lagringsperioden.

Leverantörernas användarvillkor och integritetspolicy gäller. Leverantörerna kan lagra de uppgifter som samlats in om dig som användningsprofiler och använda dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av deras webbplats. Om du är inloggad på Facebook, Instagram och/eller LinkedIn kan informationen tilldelas ditt respektive konto.

II. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST
Du kan kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär, ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. din e-postadress, ditt för- och efternamn och, i förekommande fall, andra frivilliga uppgifter.

Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att svara på din förfrågan och för att ge dig bästa möjliga kundservice.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för att hantera din förfrågan grundar sig på vårt legitima intresse (art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR). Utan behandlingen av personuppgifter är det inte möjligt att behandla din förfrågan. Dessutom är det frivilligt att kontakta oss.

Överföring till tredje part:

Zendesk
För att tillhandahålla vår kundtjänst använder vi Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA ("Zendesk"). Zendesk är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Detta tjänar vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR att ge dig en effektiv och säker kundtjänst. Servern är placerad i USA.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till Zendesk av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig Zendesk att följa den europeiska nivån på dataskyddet, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Fenix Outdoor Group
Vi kan dela dina personuppgifter med ett företag som tillhör vår företagsgrupp (se art. 4 nr. 19 GDPR) om det är nödvändigt för det avsedda behandlingsändamålet. Detta tjänar vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR att hantera din förfrågan på bästa möjliga sätt och tjänar även interna administrativa ändamål.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att hantera din begäran. Dina personuppgifter raderas senast tre år efter mottagandet, om vi inte enligt lag är skyldiga att behålla dem under en längre tid.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. De fält som är markerade med * i kontaktformuläret är obligatoriska fält. Utan dessa personuppgifter kan din förfrågan inte behandlas. Övriga uppgifter är frivilliga och kan förenkla behandlingen av din förfrågan.

III. BESTÄLLNING FRÅN VÅR WEBBUTIK
Om du vill beställa något i vår webbutik behöver vi viss information från dig, t.ex. e-postadress, för- och efternamn, adress, telefonnummer, faktureringsadress eller kreditkortsinformation. För att förhindra att tredje part får obehörig tillgång till dina personuppgifter, särskilt finansiella uppgifter, krypteras beställningsprocessen med hjälp av TLS-teknik.

Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera den beställning du har gjort och för att skicka dig de beställda varorna.

Rättslig grund för behandlingen: Den rättsliga grunden är art. 6 (1) men. 1 (b) GDPR eftersom behandlingen tjänar till att uppfylla vårt avtal med dig.

Överföring till tredje part:

Administration av beställningar
För att administrera våra kunders beställningar använder vi Optimizely Inc (tidigare EPiServer AB), Torsgatan 11, 103 86 Stockholm ("Optimizely"). Optimizely är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Detta tjänar vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR att erbjuda dig en effektiv och säker beställningsprocess. Överföringen och behandlingen av dina personuppgifter sker uteslutande på servrar i Europeiska unionen.

Behandling av betalningar
Alla betalningar som görs i vår webbutik behandlas via betaltjänstleverantören Adyen, Simon Carmiggeltstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna ("Adyen"). Adyen erbjuder olika alternativ för säker betalning, t.ex. kortbetalning eller betalning via Apple Pay och PayPal. Adyen är en så kallad acquirer, vilket innebär att Adyen tar emot betalningar för vår räkning och vidarebefordrar de belopp som du har betalat till oss. I egenskap av acquirer tar Adyen emot och behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

Mer information om hur Adyen behandlar dina uppgifter finns i Adyens integritetspolicy: https://www.adyen.com/sv_SE/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Dina uppgifter överförs till Adyen endast i syfte att behandla betalningar med Adyen och endast i den utsträckning som krävs för att behandla betalningen. Den rättsliga grunden för dataöverföringen är artikel 6.1 första meningen 1 b DSGVO, eftersom den tjänar till att uppfylla vårt avtal med dig.

Kortbetalning
Om du väljer att betala med kredit- eller betalkort kommer Adyen att behandla ditt betalkortsnummer (krypterat enligt PCI DSS-standarder), betalkortets utgångsdatum, transaktionens belopp och den valuta som transaktionen utförs i, datum, tid och plats för transaktionen samt information om oss (kategori och handels-ID) och överföra denna information till den betaltjänstleverantör som ditt betalkort tillhör. Den rättsliga grunden för dataöverföringen är artikel 6 (1) men. 1 (f) i DSGVO och tjänar Adyens legitima intresse att tillhandahålla oss acquiring-tjänster.

PayPal
När du betalar via PayPal skickas dina betalningsuppgifter även till PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") som en del av betalningen. Överföringen av dina uppgifter sker uteslutande för betalningshantering med PayPal och endast i den utsträckning som krävs för betalningshantering. Den rättsliga grunden är art. 6 (1) men. 1 (b) GDPR eftersom behandlingen tjänar till att uppfylla vårt avtal med dig.

PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" via PayPal. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för att besluta om tillhandahållandet av respektive betalningsmetod. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter lämnas vidare till kreditupplysningsföretag i enlighet med art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR på grundval av PayPals legitima intresse av att fastställa din betalningsförmåga.

Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen har de sin grund i ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. I beräkningen av poängvärdena ingår bland annat adressuppgifter.

För ytterligare information om dataskydd, inklusive information om de kreditupplysningsföretag som används, se PayPals information om dataskydd: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för den avtalsenliga behandlingen av betalningar.

Apple Pay
Om du väljer att betala med Apple Pay kommer dina betalningsuppgifter också att delas med Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland ("Apple"). Betalningsprocessen sker via Apple Pay-funktionen i din iOS-, watchOS- eller macOS-styrda enhet genom att debitera ett betalkort som är sparat i Apple Pay.

I syfte att hantera betalningar kommer de uppgifter du lämnar under beställningsprocessen och information om din beställning att skickas till Apple i krypterad form. Apple krypterar sedan dessa uppgifter igen med en utvecklarspecifik nyckel innan uppgifterna överförs till betaltjänstleverantören för det betalkort som använts i Apple Pay för att genomföra betalningen. När betalningen har gjorts skickar Apple ditt kontonummer och en transaktionsspecifik, dynamisk säkerhetskod till den ursprungliga webbplatsen för att bekräfta att betalningen har lyckats. I den mån personuppgifter behandlas under de beskrivna överföringarna sker behandlingen uteslutande i syfte att behandla betalningar i enlighet med artikel 6 (1) men. 1 (b) i DSGVO.

Apple lagrar transaktionsdata anonymt, inklusive det ungefärliga köpbeloppet, det ungefärliga datumet och klockslaget och om transaktionen slutfördes framgångsrikt. Anonymisering eliminerar helt och hållet alla hänvisningar till enskilda personer. Apple använder de anonymiserade uppgifterna för att förbättra Apple Pay och andra Apple-produkter och -tjänster.

Mer information om Apples behandling av uppgifter i samband med
Apple Pay finns i Apples integritetspolicy: https://www.apple.com/se/legal/privacy/data/sv/apple-pay/

Hantering av beställningar
När vi hanterar din beställning kan vi komma att överföra dina personuppgifter inom Fenix Outdoor-koncernen, i den mån det är nödvändigt för orderhanteringen. I synnerhet kan vi dela dina personuppgifter med Fenix Outdoor Logistics B.V., Konigsbelteweg 12, 1329 AG Almere, Nederländerna eller Fenix Outdoor Logistics GmbH, Am Alten Flugplatz 5, 19288 Ludwigslust, Tyskland.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer också att överföras till den transporttjänsteleverantör som fått i uppdrag att leverera, i den mån detta är nödvändigt för att leverera varorna. Den rättsliga grunden för dataöverföringen är art. 6 (1) men. 1 (b) GDPR.

UPS
Om leveransen av varorna utförs av transportföretaget United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss ("UPS"), kommer vi att överföra din e-postadress till UPS före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller meddela leveransstatus, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen.

I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadressen till UPS. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med UPS eller meddela statusinformation om leverans av försändelsen.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att hantera din beställning. Dina personuppgifter raderas senast tre år efter mottagandet, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att behålla dem under en längre tid. Till exempel är vi enligt handels- och skattelagstiftningen skyldiga att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter under en period om sju år.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. De fält som är markerade med * under beställningsprocessen är obligatoriska fält. Utan dessa personuppgifter kan din beställning inte behandlas. Övriga uppgifter är frivilliga och kan förenkla hanteringen av din beställning.

IV. SKAPA OCH ANVÄNDA ETT KUNDKONTO
Om du vill skapa ett kundkonto eller redan har ett kundkonto och använder vår webbplats som inloggad användare, behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt. För att skapa ett kundkonto ber vi dig först om ditt för- och efternamn och din e-postadress. När ditt kundkonto har skapats har du möjlighet att lagra dina adress- och betalningsuppgifter där. Dessutom lagrar vi information om dina beställningar förutsatt att du var inloggad under beställningsprocessen.

Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig kundkontot och dess funktioner.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter vid användning av kundkontot bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom en begäran att stänga kundkontot. För att avsluta kundkontot ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Överföring till tredje part:

SendGrid/Twilio
Aktiveringslänken för ditt kundkonto skickas via tjänsten SendGrid av tjänsteleverantören Twilio Germany GmbH ("Twilio"), Rosenheimer Str. 143C, 81671 München, Tyskland. Twilio är mottagare av dina personuppgifter och agerar som ett personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen av dina personuppgifter till Twilio grundar sig på vårt legitima intresse (art. 6 (1) men. 1 (f) GDPR) att ge dig en säker, effektiv och användarvänlig aktivering av ditt kundkonto och att förhindra missbruk av kundkontot eller den e-postadress som används. Dessutom är skapandet av ett kundkonto frivilligt. De uppgifter som du anger för att öppna kundkontot kommer att lagras på Twilios servrar i EU.

Fenix Outdoor Group
Vi kan dela dina personuppgifter inom Fenix Outdoor Group om det är nödvändigt för det avsedda behandlingsändamålet.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla ditt kundkonto. Personuppgifter som samlas in och används enbart för att tillhandahålla dig ett kundkonto raderas efter att kontot har stängts.

Skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Utan angivande av din e-postadress och ditt namn kan ett kundkonto inte tillhandahållas dig. De övriga uppgifterna är frivilliga och kan utöka kundkontots funktionalitet.

V. PRENUMERATION AV VÅRT NYHETSBREV

1. Prenumeration
Du har möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet kommer vi att informera dig regelbundet via e-post om nyheter och kampanjer från Tierra. Vi behandlar din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig.

Syftet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och kampanjer.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet bygger på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR).
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till detta med verkan för framtiden genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan avregistrera dig antingen via ditt kundkonto eller via avregistreringslänken i vårt nyhetsbrev.

Överföring till tredje part:

MailChimp
Vårt nyhetsbrev skickas av tjänsteleverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA („MailChimp“). MailChimp är mottagare av dina personuppgifter och agerar som personuppgiftsbiträde åt oss. Överföringen av dina personuppgifter till MailChimp för att skicka nyhetsbrevet grundar sig på ditt samtycke (art. 6 (1) men. 1 (a) GDPR) som du när som helst kan återkalla med verkan för framtiden genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Du kan avregistrera dig antingen via ditt kundkonto eller via avregistreringslänken i vårt nyhetsbrev. De uppgifter som du anger för att ta emot nyhetsbrevet lagras på MailChimps servrar i USA.

Det finns för närvarande inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen för dataöverföringar till USA. För att säkerställa den europeiska nivån på dataskyddet omfattas våra dataöverföringar till MailChimp av så kallade standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR. I dessa förbinder sig MailChimp att följa den europeiska nivån på dataskyddet, även om uppgifterna lagras, behandlas eller hanteras i USA.

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att skicka nyhetsbrevet.

Skyldighet att lämna dina personuppgifter: Du är inte skyldig att lämna ut dina personuppgifter. Vi kan dock inte skicka vårt nyhetsbrev till dig utan din e-postadress.

C. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE
Många databehandlingsaktiviteter är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

D. DINA RÄTTIGHETER
Förutom rätten att återkalla det samtycke som du gett oss har du också följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss på privacy.ecom@fenixoutdoor.se.

I. RÄTT TILL INFORMATION
Du kan när som helst begära information om dina personuppgifter som vi har lagrat.

II. RÄTT TILL RÄTTELSE
Du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Dessutom kan du begära att dina personuppgifter kompletteras om de är ofullständiga. Om du har ett kundkonto kan du ändra vissa uppgifter direkt under "Mitt konto"

III. RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD”)
Du kan när som helst begära att vi raderar personuppgifter som vi har behandlat, i den mån uppgifterna inte längre behövs av oss, till exempel för att uppfylla avtalet med dig, eller om vi är skyldiga att behålla dem på grund av rättsliga eller avtalsmässiga bestämmelser.

IV. RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
Du kan begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande fall: Om du har meddelat oss att de personuppgifter som vi har lagrat är felaktiga kan du begära begränsad behandling under den tidsperiod som vi behöver för att verifiera uppgifternas riktighet.
Om behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera uppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna.
Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om du invänder mot behandling som grundar sig på vårt legitima intresse kan du begära begränsad behandling under den tid som krävs för att verifiera det legitima intresset.

V. RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av vårt legitima intresse. Vi kommer inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter, eller för att försvara rättsliga anspråk.

VI. RÄTT TILL DATAPORTABILITET
Du kan begära att vi överför personuppgifter som vi har lagrat om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att vi överför dem till en annan part.

VII. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddslagstiftningen kan du när som helst klaga till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten - IMY, Box 8114, 104 20 Stockholm, Tel +46 8 657 61 00, e-post imy@imy.se) eller någon annan behörig tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats.

E. UPPDATERING AV VÅR INTEGRITETSPOLICY
Från tid till annan behöver vi uppdatera vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen av integritetspolicyn på vår webbplats.
Vi kommer att informera dig om alla betydande ändringar av integritetspolicyn.

Version: Januari 2023