Ansvar

Transparens och spårbarhet, nyckelord i hållbarhetsarbetet

Ansvar

Tierra är en del av Fenix Outdoor

Fenix Outdoor är en internationellt verksam koncern inriktad på produkter för natur och friluftsliv. Som en koncern med ett stort fokus och engagemang att få folk att spendera mer tid i naturen, kommer också ett ansvar och intresse att möjliggöra det med minsta möjliga påverkan på miljön.

Att hitta nya och hållbara alternativ på våra material och tillverkningsprocesser är någonting som vi på Tierra ständigt jobbar med. Som ett resultat av detta kan vi bland annat stoltsera med att vi tillverkat världens fösta 100% bio-baserade jacka, helt fri från fossila källor.

Transparens

En viktig aspekt i vårt miljöarbete är transparens. Fenix Outdoor har publicerat en lista med alla tillverkningspartners som företagen inom koncernen arbetar med.

Vi arbetar hårt för att försäkra oss om att vi har ett implementerat hållbarhetstänk i vår produktionskedja från början till slut. Vi använder oss av råmaterial med så låg miljöpåverkan som möjligt såsom återvunnet polyester och närproducerad ull.

Som en del av Fenix Outdoor-koncernen är vi även medlemmar i FLA – Fair Labour Association. FLA är en intresseorganisation som omfattar både företag, ideella organisationer, universitet samt myndigheter och som arbetar för att förbättra arbetsförhållanden hos underleverantörer världen över. FLA gör inte bara oberoende granskningar och utvärderingar av företag och produktionsförhållanden, utan erbjuder också support och utbildning för att förbättra villkoren och göra konkreta, positiva insatser för social utveckling.

Mer om vårt och Fenix Outdoor-koncernens hållbarhetsarbete kan du läsa om i The Fenix Way.