FÖRETAGSINFORMATION

Information enligt 8 § e-handelslagen (SFS 2002:562) och 2 § distansavtalslagen (SFS 2005:59):

Tierra Products AB
Hemvärnsgatan 15
17154 Solna

Organisationsnummer: 556095-1526
VAT-nummer: SE556095152601

Telefon: +46 (0) 660 490 821
E-post: klicka här!

INFORMATION OM ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Om du tycker att en vara du har köpt hos oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist.

EU-kommissionen tillhandahåller en online-plattform för alternativ tvistlösning. Du kan vända dig till plattformen för att få din tvist prövad online om du har klagomål på en vara som du har köpt online. Du kan nå plattformen via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

I Sverige kan du få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Vänligen notera att vi är varken skyldiga eller villiga att använda alternativa tvistlösningsorgan för att lösa konsumenttvister.

KUNDSERVICE

Vid frågor om våra produkter eller dina beställningar kan du kontakta vår kundservice.

RETURER

Vänligen skicka inte varor som beställts i webbutiken och ska returneras till ovanstående adress. Du hittar mer information om returer här.

PRESSKONTAKT

För pressfrågor kontakta oss via mail på marknad@tierra.se.