Riktlinjer och utvärdering

Vad vi jobbar utifrån

Riktlinjer och utvärdering

Vi arbetar utifrån ett antal riktlinjer för miljö och hållbarhet och utvärderar ständigt oss själva och våra leverantörer.

Vi jobbar utifrån

  • The Fenix Code of Conduct, del av The Fenix Way
  • Vår Chemical Guideline (RSL)

GRI-rapport

Varje år rapporterar vi bland annat materialförbrukning och energiförbrukning hos våra leverantörer till Fenix Outdoor Groups GRI-rapport, som är en del av årsrapporten. GRI-rapporten ger oss ”den stora bilden” och vi ser att det går åt rätt håll varje år; vi använder mer återvunnen polyester, mer ekologisk bomull (istället för konventionell bomull) och så vidare. Och vi fortsätter att utvärdera för att fortsätta förbättra oss.

Organisationer och samarbeten


Sustainable Apparel Coalition

Tierra är sedan 2013 medlem i SAC. Det är en branschorganisation som består av varumärken, återförsäljare, tillverkare, statliga och icke-statliga organisationer och akademiska experter, som representerar mer än en tredjedel av den globala kläd- och skomarknaden. Koalitionen arbetar för att minska de miljömässiga och sociala effekterna av kläder och skorprodukter runt om i världen.

Fokus för SAC är The Higg Index – en uppsättning bedömningsverktyg som standardiserar mätningen av miljömässiga och sociala effekter av kläder och skoprodukter över hela produktens livscykel och genom hela värdekedjan.

Sustainable Fashion Academy
Tierra är också medlem i Sustainable Fashion Academy (SFA). SFA:s vision är en klädindustri som skapar gladare människor, starkare samhällen och en motståndskraftig planet. SFA:s uppdrag är att påskynda de industriinnovationer som behövs för att säkerställa att detta händer. För detta ändamål utrustar SFA ledare och entreprenörer som arbetar på olika nivåer inom branschen med den kunskap och de verktyg de behöver för att utveckla och driva hållbara klädinnovationer.

Fair Labour Association
Som en del av Fenix Outdoor Group är vi också medlemmar i FLA – Fair Labor Association. FLA är ett initiativ med flera intressenter som omfattar företag, icke-statliga organisationer, universitet och statliga organisationer som strävar efter att förbättra arbetsförhållandena i underleverantörer runt om i världen. FLA tillhandahåller inte bara oberoende bedömningar av företag och arbetsförhållanden, den erbjuder också stöd och utbildning för att förbättra villkoren och ge verkliga, positiva bidrag till social utveckling.

Textile Exchange
Vi är också medlemmar i Textile Exchange. Textile Exchange är en global ideell organisation som arbetar nära sina medlemmar för att driva på industriomvandling inom föredragna fibrer, integritet och standarder och ansvarsfulla leverantörsnätverk.