Vad vi gör

Faktorer som styr våra val i produktutveckling och produktion

Vad vi gör

Vi har satt tydliga ramar för beslut vi gör under produktutvecklingen och produktionen av våra kläder. När val behöver göras, förhåller vi oss till följande faktorer, i ordning.

1. Lång livslängd

Vi väljer:

  • Slitstarka material
  • Klassiska färger
  • Beprövade, testade lösningar
  • Konstruerar för reparerbarhet

2. Bra materialval

Med hänsyn till:

  • Energiförbrukning
  • Vattenförbrukning
  • Kemikalieförbrukning
  • Oljeförbrukning

3. Korta transporter

Produktionen ska ske så nära slutkund som möjligt. Fördelen för oss är att vi enbart har kunder i norra i Europa.

4. Liten förbrukning i produktion

En del av leverantörsutvärderingen

5. Återvinningsbar i framtiden