Våra fabriker

Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt gentemot våra kunder. Och en del av det är att vara transparent och ge så mycket information vi kan om våra kläder och hur vi producerar dem. Nedan hittar du information om våra tillverkare och förklaringar av termerna som används i listan. Denna lista kommer att uppdateras löpande allt eftersom vi får mer information att dela med oss av.

Begreppsförklaring/termer

Affärspartner

Affärspartnern är vår direkta avtalspartner där vi lägger våra stilar/ordrar för en säsong. Vi som Tierra åtnjuter långsiktiga partnerskap.

Tillverkare

Tillverkaren är affärspartnerns produktionsanläggning. En partner kan äga eller kontraktera mer än en fabrik.

Land

Landet där produkten tillverkas.

Länk till fabriken (OS Hub)

Open Supply Hub (OS Hub) är en tillgänglig, samarbetsplattform för kartläggning av försörjningskedjan, som används av olika intressenter över sektorer och försörjningskedjor. Fenix Outdoor International AG, vårt moderföretag, uppdaterar sina varumärken Tier 1 som databidragsgivare årligen. Plattformen presenterar namn, adress, bearbetningstyp, sektpr, produkttyp och antal anställda för varje fabrik.

OS Hub: Länk

Socialt ansvar

Tierra följer medlemskraven för Mulitstakeholderorganisationen Fair Labor Association (FLA) eftersom de tillhör Fenix Outdoor Group. Med det och koncernens riktlinjer för social efterlevnad och Fenix Way, engagerar vi oss aktivt med vår leverantör genom att göra bedömningar eller revisioner. Vi har vår egen revisionspersonal i östra Asien och kompletteras av ett tredje parts revisionsföretag ELEVATE.

Revisionsresultaten mäts i betyg:

  • A = Utmärkt
  • B = Bra
  • C = Ok men behöver förbättras
  • D = ej acceptabelt/kritiskt

Fenix Outdoor är också undertecknare av SLCP (Social Labor Convergence Project) och accepterar därför verifierade självbedömningar och delar även revisionsrapporter med andra varumärken som använder en annan social efterlevnadsstandard som Fair Wear Foundation i branschen för att minska revisionströttheten.

FLA: Länk

SLCP: Länk

Fenix Outdoor CSR report: Länk

Shared Higg Facility Environmental Module

Därför är Fenix Outdoor medlem i Sustainable Apparel Coalition (SAC), Tierra använder också sina verktyg för att mäta hållbarhet. Den ena heter Higg Facility Enviornmental Module (Higg FEM). Higg FEM utvärderar miljöpåverkan från produkttillverkning vid anläggningar – från vattenanvändning, till avfallshantering, till kemikalie- och energianvändning – för att identifiera styrkor och upptäcka förbättringsområden. Detta verktyg ger en tydlig bild av den miljöpåverkan som en tillverkare och dess anläggningar har på miljön och världen som helhet. Higg FEM hjälper tillverkare, varumärken och återförsäljare att identifiera och prioritera möjligheter till prestandaförbättringar.

SAC: Länk

Higg FEM: Länk

Affärspartner Tillverkare Land Länk till fabriken (OS Hub) Socialt ansvar Shared Higg Facility Environmental Module
ASI Global Limited Shanghai Weijie Garment Co., Ltd. China Länk 2022: B Grade Higg FEM 2019
JSC Utenos Trikotazas JSC Utenos Trikotazas Lithuania Länk 2019: A Grade Higg FEM 2021
MSA Co., Ltd. Haprosimex Dong Do Joint Stock Company Vietnam Länk 2021: B Grade Higg FEM 2021
PI-ER Technical Ltd. DMD Fiore LLC Serbia Länk 2022: B Grade N/A
PI-ER Technical Ltd. MS Ltd. Serbia Länk 2022: A Grade N/A
PI-ER Technical Ltd. Bon-Ton GUT Ukraine Länk 2021: B Grade N/A
PI-ER Technical Ltd. KINGA Private Enterprise (GÁT) Ukraine Länk 2021: B Grade N/A
PI-ER Technical Ltd. BON-TON Ltd. (Kaszony) Ukraine Länk 2021: Shared Fair Wear Foundation audit N/A
Sätila of Sweden AB Sätila Krawiectwo Urszula Majchrzak Poland Länk 2022: D Grade N/A
The Blues One Member Co., Ltd. The Blues One Member Co., Ltd. Vietnam Länk 2022: C Grade verified Higg FEM 2021