Ekologisk bomull

Så skönt, men inte alltid helt lätt att jobba med

Tierra använder sig endast av certifierad ekologisk bomull

EKOLOGISK BOMULL ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN.

Ekologisk Bomull odlas helt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgjorda gödningsmedel. På åkrarna där Ekologisk bomull odlas bedrivs växeljordbruk vilket minskar urlakningen. Ekologisk odling leder också till en bättre balans mellan olika växter och användningen av naturliga gödsel berikar mullhalten i jorden En viktig anledning till att välja ekologisk bomull är att den kräver upp till 90% mindre vatten än traditionell bomullsodling. Stränga regler i produktionsprocessen begränsar också utsläpp i avloppsvatten samt färg- och kemikalieanvändning.

EKOLOGISK BOMULL ÄR BÄTTRE FÖR JORDBRUKARNA OCH TEXTILARBETARE.

Genom att förbjuda användandet av kemikalier och bekämpningsmedel slipper alla som jobbar på bomullsplantagen att utsättas kemikalier och bekämpningsmedel som kan vara skadliga för hälsan. Eftersom farliga kemikalier är förbjudna i alla led av produktionsprocessen är ekologisk bomull också bättre för textilarbetarna.